تستفريكس در راه جمع كردن تمام اطلاعات درمورد محصولات مورد علاقه شما است. نظرات مصرف كنندگان، ارزيابي‌هاي حرفه‌اي، قيمت‌ها، نوشته‌هاي بلاگ، مباحث انجمن، اخبار، شايعات، توضيحات توليدكنندگان و مشخصات كالاها، دفترچه‌هاي راهنما، ويديو و غيره. ما قصد داريم كه تمام اطلاعات ممكن در مورد محصولات مورد علاقه شما را برايتان فراهم آوريم. اين هدف، كار پيدا كردن بهترين كالا را براي شما آسان خواهد ساخت. تستفريكس جايي نيست كه تنها بتوانيد درباره محصولات جديد از آن كسب اطلاعات كنيد بلكه يك انجمني است كه شما مي‌توانيد نظرات و تجارب خود را هم در مورد كالاهاي خود در آن با ديگران به اشتراك بگذاريد و به آنها كمك كنيد.

تستفريكس كار خود را با كريستوفر آروين، مگنوس ويبرگ و مارتين الكساندرسون كه سازنده موتور مقايسه قيمت پرايسرانر در يال 1999 است، آغاز كرد.